V nedeľu 26 sa konala 2019 Európska, regionálna a komunálna voľba, po ktorej nasledovala v nedeľu 9 jún kolo do miestnych volieb.

Výsledky 9 Jún 2019 odtok;

Výsledky komunálnych volieb 26 v máji 2019;

Výsledky regionálnych volieb 26 v máji 2019;

Výsledky európskych volieb 26 v máji 2019;

Viac informácií v príslušnej časti webovej stránky.

V evidenza