Priložený je zoznam vystavovateľov na Veľkonočný veľtrh