Vo štvrtok 18 April 2019 bola slávnostne otvorená nová sekcia "Mladý dospelý" občianskej knižnice "Giovanni Arpino" v Bra. V miestnosti určenej pre dospelých v prvom poschodí budovy sa nachádza časť katalógu venovaná čitateľom vo veku 12 a 20. Na prezentácii iniciatívy sa zúčastnil karikaturista a ilustrátor Silvio Arlenghi. práce. V nadväznosti na aktuálne katalógové parametre textov detskej literatúry, nová sekcia, vytvorená vďaka dielu, do ktorej sa zapojila skupina mladých čitateľov, ponúka zväzky beletrie, fantasy, najpredávanejších, grafických románov a komiksov určených pre tento špecifický vekový rozsah prechodu medzi detstvom a dospelosťou. Projekt v najbližších mesiacoch predpokladá aj iniciatívy a aktivity v knižnici zamerané na teenagerov, aby kultivovali lásku k knihám a čítanie v kontexte tvorivosti, účasti a socializácie. Mladí čitatelia sa tiež vyzývajú, aby podávali správy a navrhovali témy a tituly, ktorými by sa mal katalóg obohatiť. Pre viac informácií môžete kontaktovať občiansku knižnicu na čísle 0172.413049 alebo na nasledujúcej e-mailovej adrese: biblioteca@comune.bra.cn.it. (Ea)


Informácie: Mesto Bra - Občianska knižnica "Giovanni Arpino"
Tel. 0172.413049- biblioteca@comune.bra.cn.it