V rámci novej zmluvy o zbere odpadu od dverí k dverám v Bra sa začala nová služba umývania kontajnerov pre zber organických frakcií odpadu pre všetkých užívateľov v tejto oblasti. Prvý zásah na umývanie hnedých kontajnerov sa uskutočnil v piatok 19 April 2019 v oblasti Pollenzo a bude pokračovať v najbližších dňoch. Služba je vykonávaná v spojení so zberom mokrého, vďaka použitiu špeciálneho vozidla, ktoré sprevádza kolekciu určenú na zber v pondelok a piatok v zóne B a v utorok av sobotu v zóne A. Postupne bude spoločnosť zodpovedná za intervenciu. umývanie kontajnerov v okolí mesta, pričom týždenne Ecosportello poskytne správu o oblastiach, v ktorých bolo čistenie vykonané. Operácia prania sa bude v priebehu roka opakovať trikrát a je jednou z nových služieb zavedených v zmluve o zbere odpadov, ktorá sa začala vo februári. (Ea)


Informácie: Mesto Bra - Ecosportello
Tel. 0172.201054 - ecosportello@strweb.biz