Počnúc 17 June 2019 pondelok, spoločnosť Bra Energia začne pracovať na položení siete diaľkového vykurovania na Piazza Carlo Alberto, v úseku medzi vianočnými San Rocco a cez Umberto (na divadelnej strane Politeama Boglione). Diela, ktorých termín je naplánovaný na prvý júlový týždeň, s výnimkou konkrétnych meteorologických alebo neočakávaných podmienok, počas prvých dvoch týždňov budú zahŕňať úsek medzi Umberto a cez San Rocco, zatiaľ čo v poslednom týždni spojenie s používateľa, ktorý sa má pripojiť cez San Rocco.

Úsek cesty pokrytý prácami zostane uzavretý pre automobilovú dopravu; osobitné požiadavky na podmienky na cestách pre obyvateľov je možné hodnotiť u vykonávajúcej spoločnosti aj vzhľadom na priebeh prác. Po celú dobu trvania staveniska budú v piatok premiestnené trhové lavice umiestnené v úseku podliehajúcom zásahu, zatiaľ čo tie, ktoré sú umiestnené na vyvýšenej časti námestia, nebudú premiestnené, pretože nie sú ovplyvnené výkopovými prácami. Realizujúca spoločnosť náležite nahlási diela.

Info: Mesto Bra - verejné práce
tel. 0172.438346 - lavoripubblici@comune.bra.cn.it

--