Starosta Bra, Gianni Fogliato, poslal dnes ráno v piatok 14 June 2019 do Piedmontskej agentúry pre mobilitu list s požiadavkou na obnovu vlaku na linke Sfm 4 s odchodom z Bra do 7.08 a príletom do Alba v 7,34. Iniciatíva nasledovala niekoľko sťažností, ktoré obdržali dochádzajúci a rodičia študentov, ktorí denne cestujú z Bra do Alby. Vlak bol zrušený zavedením letného letového poriadku, ale doteraz sa neočakáva jeho opätovná aktivácia ani na jeseň. "Akonáhle som bol informovaný o tejto skutočnosti - vysvetľuje starosta Fogliato - napísal som oficiálny list predstaviteľom Piedmontskej agentúry pre mobilitu, ktorá koordinuje územnú verejnú dopravu, ktorá sa so zdvorilou starostlivosťou snaží, aby bola obnovená s rovnakým časom odchodu. táto služba verejnej dopravy „posilňuje“ hodinovú rýchlosť vlakov na trati 4, ktorá je nevyhnutná pre pracovníkov aj študentov, ktorí cestujú z Bra do Alba v tomto časovom úseku “. (Ea)


Info: Obec Bra - Dopravný úrad
tel. 0172.438291 - trasportipubblici@comune.bra.cn.it