IoAiutoBra 1 zbaviť

 

Schválenie Jednotného plánovacieho dokumentu (DUP) na trojročné obdobie 2020/2022 a konsolidovanej účtovnej závierky „skupina verejnej správy“ (GAP) za rozpočtový rok 2018 je určené na zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré na štvrtok zvolal prezident Fabio Bailo. 26. septembra 2019 o 16 h v radnej komore „Achille Carando“ mesta Bra.

Počas rokovania sa bude tiež diskutovať o návrhu predloženom skupinou Lega týkajúceho sa schválenia autonómie Piemontu, niektorých otázkach a zriadení mestských komisií, ako aj o ôsmej zmene rozpočtu. Relácia bude vysielaná naživo na firemnej webovej stránke www.comune.bra.cn.it a na kanáli YouTube @comunebra (priamy odkaz: https://www.youtube.com/user/comunebra), (Em)

Informácie: Mesto Bra - Generálny sekretariát

tel. 0172.438317 - segreteria@comune.bra.cn.it