V oblasti poľnohospodárstva sa obchodný úrad stará o zhromažďovanie súvisiacich postupov:
  • Registrácia poľnohospodárskych podnikateľov
  • Správy o registri vinohradov
  • Výkaz zberu hrozna a výroba vína
  • Nahlasovanie vinohradov vinohradníckych oblastiach s kontrolovaným alebo kontrolovaným a zaručeným názvom.