Aby bolo možné vykonávať činnosť holiča, kaderníka alebo kozmetičky na obecnom území Bra, je potrebné predložiť osobitnú požiadajte Komunu prostredníctvom jedného otázka adresovaná starostovi (na formulároch distribuovaných v obchodnom úrade) s priloženým pôdorysom priestorov a osvedčením potvrdzujúcim získanie odbornej kvalifikácie.

Čas dokončenia postupu: správa o začiatku činností, čiastkové postupy, zmeny: 30 dni od predloženia požadovanej dokumentácie.