Každé dva roky Región Piemont zahajuje súťaž pre všetkých tých, ktorí vlastniť požiadavky potrebné príjmy, chcete priradiť ubytovanie verejného bývania (ex-bývanie). Mesto Úrad poskytuje informácie a pomoc pri vypĺňaní žiadostí, ktoré poskytujú poslať územnú agentúra pre dom (ATC) Cuneo pre zostavovanie zoznamov, podľa ktorého bude priradiť dostupné ubytovanie.

požiadavky: spadajú do rozsahu príjmov stanovených zákonom a uvedených v oznámení.

Čo potrebujete: požiadavky a termíny na podávanie žiadostí a potrebnú dokumentáciu sú stanovené regionálnym právom referencie a sú uvedené v oznámeniach o výberových konaniach k nahliadnutiu v kancelárii.

krát: uverejnenie konečného zoznamu má priemerné 12 mesiacov od okamihu oznámenia vyprší a nemožno predvídať obete postúpenia.

Procedúry uzatváracieho času:

Prenos otázok príslušnému výboru - termín: 60 dní od termínu stanoveného vo výzve (článok 6);

Priradenie ubytovania podľa poradia: dátum ukončenia: 90 dní od doručenej komunikácie (článok 12);

Priradenie na prenájom ubytovania na rezervu: 10 dní od predloženia žiadosti; konečný termín: 30 dni od dátumu vykonania;

Strata vlastníctva: 60 dní od zistenia porušenia ustanovení zákona alebo oznámenia orgánu zodpovedného za porušenie (23 článok 22 / 2001 regionálne právo) až do uplatňovania nariadenia regionálneho zákona 3 / 2010);

Prepadnutie vlastníctvo bývanie na prenájom pozadu: 90 dní od vynesenia žiadosti o prepadnutí u nezávislého správcu (článok 24 krajského zákona 22 / 2001) až do vykonávacím právnym predpisom krajského zákona 3 / 2010.

Prílohy:
Stiahnite si tento súbor (ATC_AUTOCERTIFICAZIONE.pdf)ATC_AUTOCERTIFICAZIONE.pdf[zavolajte 2018_autocertification]103 kB
Stiahnuť tento súbor (ATC_Bando Bra_2018_.pdf)ATC_Bando Bra_2018_.pdf[Volanie 2018]112 kB
Stiahnuť tento súbor (ATC_BANDO_BRA_DICHIARAZIONE-SOSTITUTIVA-DI-ATTO-DI-NOTORIETA.pdf)ATC_BANDO_BRA_DICHIARAZIONE-SUBSTITUTE-ACT-of-the-NOTORIETA.pdf[Výzva na predkladanie návrhov v 2018]57 kB
Stiahnite si tento súbor (ATC_BANDO_BRA_MODULO_DOMANDA.pdf)ATC_BANDO_BRA_MODULO_DOMANDA.pdf[zavolajte formulár 2018_detail]127 kB
Stiahnuť tento súbor (ATN_GRADUATORIA PROVNORIA 2019 - abecedný poriadok.pdf)ATC_GRADUATORY PROVINCIAL 2019 - abecedné poradie.pdf[Dočasné poradie - abecedne]50 kB
Stiahnuť tento súbor (Delega_atc.pdf)Delega_atc.pdf[Vzor delegácie]66 kB
Stiahnuť tento súbor (poradie Atc def 2013.pdf)poradie Atc def 2013.pdf[Posledné hodnotenie 2013]4448 kB