Obchodovanie s verejnými priestormi (trhy) sa môže uskutočniť:
  • o koncesiách na desať rokov (povolenie typu A)
  • na akejkoľvek ploche, pokiaľ ide o cestovanie (oprávnenie typu B)

Pre vydania nového povolenia, musí žiadateľ predložiť žiadosť k obci sídla predmetu kiosku až po prijatí špecifické výzvy a v súlade s postupmi v ňom obsiahnutých. Pre nové povolenie udelené kočovníkov žiadosť musí byť podaná do obce bydliska žiadateľa, alebo v prípade spoločností (SNC SAS), v obci, v ktorej sa nachádza sídlo firmy.


Čo potrebujete: žiadosť, ktorá sa má vypracovať na osobitnom formulári, ktorý možno zozbierať na obchodnom úrade; v prípade prevzatia činnosti musí byť pripojená dokumentácia vyžadovaná zákonom.


Cena: platba daní Tosap a Tarsu.

Lehoty na podanie žaloby: Dni 90 od získania posledného užitočného dokumentu; Autorizácia po nahradení: 30 dní od získania posledného užitočného dokumentu; Príklad najlepšej aktivity s parkovaním: 180 dní od získania posledného užitočného dokumentu.