IoAiutoBra 1 zbaviť

preprava (verejná doprava, mestská aglomerácia)

životaschopnosti (cesty, mobilita, dopravné prostriedky, oblasti s obmedzenou premávkou)