IoAiutoBra 1 zbaviť

Verejné práce (verejné práce, verejné budovy, verejná zeleň, záhrady, údržba)

Prostredie (ochrana, pozornosť, udržateľnosť)

Zber odpadu (režim, periodicita, zóny)

Voda (akvadukt, integrovaný vodný cyklus, pripojenie, distribúcia, režim, likvidácia, diaľkové vykurovanie)

Plyn (potrubná sieť, pripojenie, distribúcia)