IoAiutoBra 1 zbaviť

Demografické služby (register, občiansky stav, preukazy totožnosti, osvedčenia, manželstvá)

volebný (voľby, volebné zoznamy, volebná karta)

protokol (doručenie dokumentácie, vysielanie, archív)

pocty (mestské dane, Ici, daň z odpadu, dodatočné Irpef, verejné využívanie pôdy)

kvestor (platby, práva, poplatky, predplatné, výmyselné žiarovky)