Dokumenty, ktoré vedie obecná správa, sú verejné a občan, ktorý preukáže legitímny záujem, to môže vziať víziu a získajte kópie.
Výkon práva na prístup je možné vyžiadať priamo na úradoch, ktoré sú držiteľmi dokumentov, alebo na oddelení pre vzťahy s verejnosťou, ktorý poskytne všetky informácie o tom, ako postupovať.

Dodacia lehota: do tridsiatich dní od predloženia žiadosti.

náklady: 0,10 € pre fotokópiu A4; 0,20 € pre fotokópiu A3.

Prílohy:
Stiahnite si tento súbor (modulo_accesso_atti.pdf)modulo_accesso_atti.pdf[Prístup k formuláru súboru]125 kB