Toto sú príspevky poskytnuté regionálnym n. 15 / 1989 súvisiace s renováciou, renováciou a mimoriadnou údržbou vykonávané na uctievanie budov legálne uznaných náboženských vyznaní. Príspevok sa týka iba práce z či sa v prípade hospodárskeho poklesu vykoná alebo nie.

Čo potrebujete: duplicitná pečiatka podaná zákonným zástupcom priznania; povolenie na predloženie otázok diecéznym alebo rovnocenným; opis intervencie; ilustratívna správa s historickými informáciami o budove; Odhadovaná metrická kalkulácia pripravená kvalifikovanými profesionálnymi alebo preventívnymi nákladmi spoločnosti zodpovednej za pracovníkov; grafické dosky (v prípade potreby); fotografická dokumentácia; finančný plán uvádzajúci celkové náklady na práce špecifikovaním finančných príspevkov pre žiadajúci subjekt, finančný príspevok od iných orgánov, iné príspevky, stav finančného deficitu.

krát: žiadosti musia byť predložené v rámci 31 októbra každého roka.

Čas dokončenia postupu: priradenie príspevkov: rozlíšenie rade na schválenie súčasnému schválenie rozpočtu; 80 Stanovenie% záloha na začiatku konštrukcie: 60 dni po uložení vyhlásení stavebného štartu; Určenie zostatku 20%: 60 dní od uloženia výdavkovej dokumentácie; Náhrada neoprávnene získaných koncesných grantov: 90 dni na vyžiadanie.