Rada mesta Bra schválila uznesením č. 3 26.01.2009, kritériá pre uznávanie obchodných sídiel v zmysle LR 28 / 1999 a DCR n. 59-10381 z 24.03.2006.

oblasti komerčného plánudokumenty: Správa