Mathis Palace

Zo stredovekej nadácie prešla palác počas 18. storočia dôležitým zásahom a barokovou chuťou času, ktorý dlhuje jeho súčasný vzhľad.

Viac vhodne budova by mal byť nazývaný "Boasso" budova, lebo ten je stále v držbe Boasso rodiny od polovice sedemnásteho storočia až do začiatku devätnásteho storočia, pre prepnutie do Mathis iba v prvých rokoch dvadsiateho storočia, po majetku Malabaila.

Vnútri hlavné podlažia, sú tu diela väčšieho umeleckého návrhu zákona s početnými freskami a prekladov s olejomaľbami datovať sa od osemnásteho storočia, čo predstavuje alegorický cyklus dvanástich scén, v ktorých čoraz častejšie objavuje na vola, symbol rodiny Boasso.

Vzhľadom k tomu, 2004 a 2007 až september, budova prešla zásadnou reštrukturalizáciou, ktorá zahŕňala mestom finančne, vlastník, a nadácie Cassa di Risparmio di podprsenka, ktorí podpísali dohodu pre funkčné obnovenie majetku. V paláci sa nachádzajú kancelárie kultúrnych a propagačných služieb obce, ako aj priestor pre dočasné výstavy.