Regionálny zákon č 13 januára 9 1989 umožňuje poskytnutie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré vznikli jednotlivcom prispôsobiť budov vo vlastníctve fotografovaní alebo odstraňovanie architektonických bariér v prítomnosti osôb so zdravotným postihnutím.

Intervencie musia doteraz boli vykonané v deň žiadosti o pomoc, a to aj v prípade, že môže byť začaté pred uzavretím praxe a poskytovania pomoci. Žiadosť môže podať zdravotne postihnutá osoba alebo opatrovník alebo zástupca.

Lehoty na podanie žaloby: Náhrada neoprávnene získaných koncesných grantov: 90 dni na vyžiadanie.