Obchodné oddelenie sa stará o zhromažďovanie príbuzných postupov v poľnohospodárstve:

  • Registrácia poľnohospodárskych podnikateľov;
  • Správy o registri vinohradov;
  • Vyhlásenie o ťažbe hrozna a vína;
  • Nahlasovanie vinohradov vinohradníckych oblastiach s kontrolovaným alebo kontrolovaným a zaručeným názvom.

Čas ukončenia konania: kvalifikácia poľnohospodárskeho podnikateľa ako hlavného IAP: do 90 dní od predloženia požadovanej dokumentácie; vyhlásenie o začatí priameho predaja poľnohospodárov výrobkov pochádzajúcich z ich prostriedkov: 30 dni; kopírovanie prenosu Registrácia Dokumenty sprevádzajúce vinohrady na Office Repression Podvody: 30 dni;