Sťažnosť o povolenie na inštaláciu alebo úpravu systému pre výťahy a výťahy, musia byť predložené do mesta formulárov sú k dispozícii v kancelárii Comercio, sprevádzané potrebnou dokumentáciou pre množstvo komunálneho žiadosti o registráciu - zmena vlastníctva systému , a ďalšie identifikačné údaje zariadenia.

Lehoty na podanie žaloby: Priradenie počtu miestnych nehnuteľností Výťah a zaťaženia: 30 dni od získania posledného požadovaného dokladu.