Článok. 74 legislatívneho dekrétu 26 March 2001, n. 151 (predtým čl. 66 23.12.1998 zákon č. 448) stanovuje pre udelenie zo strany obcí vo vzťahu k narodeniu dieťaťa alebo akékoľvek dieťa v pre-adoptívny väzby alebo prijatie bez očakávania, check (základná príspevok za materstvo ) v prospech obyvateľov mesta, ktorí nedostávajú materskú príspevok, ktorý je v držbe príjem nepresahuje určitú hodnotu iSEE (pre rok € 2018 17.141,45) a

prítomnosť iných subjektívnych a príjmových požiadaviek ustanovených zákonom a uznesením GC č. 212 / 2018


Žiadosť o vyplatenie základnej materstve musí byť predložená matkou do obecného zastupiteľstva v lehote šiestich mesiacov po narodení dieťaťa alebo dieťa v položke rodina registra, ktorý ho dostane v pre-adoptívny väzby alebo prijatie bez spoliehania. Obec bydliska má formálnu úľavu od dávky, ktorú zaplatí INPS na základe údajov poskytnutých mestom.


Formulár žiadosti sa nachádza na Kancelárii personálnych služieb a v prílohe - Formuláre platné od spoločnosti 20.11.2018


Čas dokončenia postupu: 60 dní od dodania kompletnej dokumentácie do
Súprava inštancií.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (DGC č. 212 z 06.11.2018.pdf)DGC n. 212 z 06.11.2018.pdf[Rozlíšenie]126 kB
Stiahnuť tento súbor (Delega_.pdf)Delega_.pdf[Prenesenie]71 kB
Stiahnuť tento súbor (MODERN ASSISTANCE MATERNITA 'MINORI.pdf)MONTÁŽ MODULU MATERNITY MINORI.pdf[formulár pre neplnoleté osoby]171 kB
Stiahnuť tento súbor (MATERNITY ASSIGNMENT MODULE.pdf)MODERNIZÁCIA MATERNITY.pdf[Formulár]160 kB