Článok 65 zákona 23.12.1998, n. 488 stanovuje pre udelenie zo strany obcí s assegnoa prospech rodín obyvateľov, pričom aspoň tri deti mladšie ako osemnásť rokov, vlastniť príjem nepresiahne určitú hodnotu iSEE (za, rok 2018 € 8.650,11) a za prítomnosti ostatných požiadaviek týkajúcich sa cieľov a príjmov stanovených zákonom a rezolúciou GC n. 212 / 2018


Žiadosť o výplatu dávky musia byť podané do obce bydliska z jedného rodiča konečným termínom januára 31 roku nasledujúceho po roku, pre ktorý je požadovaná výhoda. Obciam sa pripisuje zvýhodnená moc dávky, ktorú následne zaplatí INPS na základe údajov odovzdaných mestom.


Formulár prihlášky sa nachádza na Kancelárii personálnych služieb a priložených formulároch platných od 20 / 11 / 2018


Čas dokončenia postupu: 60 dní od dodania kompletnej dokumentácie do
Súprava inštancií.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (DGC č. 212 z 06.11.2018.pdf)DGC n. 212 z 06.11.2018.pdf[Rozlíšenie]126 kB
Stiahnuť tento súbor (Delega_.pdf)Delega_.pdf[Prenesenie]71 kB
Stiahnite si tento súbor (FAMILIARE NUCLEO ASSIGNMENT MODULE.pdf)FAMILIARE NUCLEUS CHECKOUT FORM.pdf[formulár]153 kB