IoAiutoBra 1 zbaviť

 

 

 Mestská rada 2019 / 2021

 (kliknutím na mená riaditeľov je možné získať podrobné hárky, osnovy riaditeľov a výkazy o príjmoch a finančnej situácii)

President: Fabio Bailo 

Viceprezident: Sergio Panero 

 

Skupiny rád

 

Demokratická strana

Maria Milazzo (Materská spoločnosť)

BSibille rune

Iman Babakhali

Raimondo Testa

Marina Isu

Marta Basso

 

Záväzok k podprsenke

Livio Astegiano (Materská spoločnosť)

Evelina Gemma 

 

Mesto podprsenky žiť

Fabio Bailo (vedúci skupiny a delegát pre kultúru a podujatia, združenia pre spaľovanie a zbrane)

 

Podprsenka Common Good

Francesco Testa (Materská spoločnosť)

 

Zliatina

Marco Ellena (Materská spoločnosť)

Giuliana Mossino

Luca Cravero 

 

Podujatie zajtra

David Tripodi (Materská spoločnosť)

 

Bratia Talianska - odvaha! Mení sa

Annalisa Genta (Materská spoločnosť)

 

Spoločne pre Panero - Civic Group

Sergio Panero

 

Video: Videozáznamy z relácií 

Video: Videozáznamy z relácií do mája 2019