Všeobecné ustanovenia

Neexistujú žiadne položky v tejto kategórii. -Li zobraziť podkategórie, môžu obsahovať články.

Podkategórie

Il Legislatívny dekrét č. 33 / 2013 disciplína práva prístupu občanov a informácie, ktoré musia byť zverejnené na internetových stránkach verejnej správy.

Certifikácia OAV o septembrových informačných poplatkoch 2013: svedectvo,stoly.

Charitatívne potvrdenie o januárovom zaťažení 2014: svedectvo, stoly.

Charitatívne potvrdenie o januárovom zaťažení 2015: svedectvo, stoly.

Charitatívne potvrdenie o januárovom zaťažení 2016: svedectvo, stoly.

OV certifikácia Informácie o poplatkoch 2017: svedectvo, stoly.

OV certifikácia Informácie o poplatkoch 2018: svedectvo, stoly.

OV certifikácia Informácie o poplatkoch 2019: svedectvo, stoly.