Správa o výkonnosti

Správa výkonnosti uvedená v článku 10, odsek 1, písmeno B) legislatívneho dekrétu 27 október 2009, č. 150 schválený príslušným hodnotiacim tímom na zasadnutí 27.06.2013 pozostáva z pripojených dokumentov.

Výkonnosť pre štruktúru riadenia

Plocha personálu

Štúdium, organizácia a členenie personálu

Finančné členenie

Rozdelenie verejných prác

Rozdelenie miest

Sociálno-školské a kultúrne členenie

Individuálna výkonnosť

Tajomník / generálny riaditeľ

Executives

úradníci

zamestnanci

Prílohy:
Stiahnite si tento súbor (Strategic Review Summary.pdf)Súhrn strategického preskúmania.pdf[Výkon tela.]0 kB
Stiahnite si tento súbor (prehľad cieľov dosiahnutia.pdf)Zhrnutie cieľov dosiahnutého stupňa vzdelania.pdf[Výkonnosť plánov a plánov objektívov PEG.]0 kB