Nájomné alebo nájomné sadzby

Údaje o nájomnom zaplatené obecnou správou v členení podľa roka: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,

Neexistujú žiadne položky v tejto kategórii. -Li zobraziť podkategórie, môžu obsahovať články.