Mestská rada

Prílohy:
Stiahnite si tento súbor (Cravero_redditi e patrimonio.pdf)Cravero_redditi and patrimonio.pdf[Výkaz ziskov a strát]1430 kB
Stiahnite si tento súbor (Cravero_spese elettorali.pdf)Cravero_expenses electoral.pdf[Výpis vzniknutých výdavkov na voľby]21 kB
Stiahnite si tento súbor (Luca Cravero-comunali.pdf)CV_Cravero[Životopis Cravero]204 kB

Prílohy:
Stiahnite si tento súbor (Mossino_cv.pdf)Mossino_cv.pdf[Životopis Mossino]91 kB
Stiahnite si tento súbor (Mossino_redditi e patrimonio.pdf)Mossino_redditi a patrimonio.pdf[Výkaz ziskov a strát]823 kB
Stiahnite si tento súbor (Mossino_spese elettorali.pdf)Mossino_expenditure electoral.pdf[Výpis vzniknutých výdavkov na voľby]29 kB

Delegácia na občianske dobrovoľníctvo

Prílohy:
Stiahnite si tento súbor (Basso_CV.pdf)Basso_CV.pdf[Životopis Basso]441 kB
Stiahnite si tento súbor (Basso_redditi e patrimonio.pdf)Basso_redditi a patrimonio.pdf[Výkaz ziskov a strát]8417 kB
Stiahnite si tento súbor (Basso_spese elettorali.pdf)Nízke volebné výdavky.pdf[Výpis vzniknutých výdavkov na voľby]312 kB

Materská spoločnosť "Bra Bene Comune"

Delegácia pri Mestskej rade detí, Účasť, Medzinárodná spolupráca

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Francesco Testa - CV.pdf)Francesco Testa - CV.pdf[Vedúci životopisu]177 kB
Stiahnite si tento súbor (Testa_redditi e patrimonio.pdf)Testa_redditi and patrimonio.pdf[Výkaz ziskov a strát]2792 kB
Stiahnite si tento súbor (Testa_spese elettorali.pdf)Testa_expenses electoral.pdf[Výpis vzniknutých výdavkov na voľby]323 kB

Prílohy:
Stiahnite si tento súbor (CV Testa Raimondo.pdf)Životopis Testa Raimondo.pdf[Životopis Raimondo Testa]49 kB
Stiahnite si tento súbor (Testa R_redditipatrimonio.pdf)Testa R_redditipatrimonio.pdf[Výkaz ziskov a strát]5670 kB
Stiahnite si tento súbor (Testa R_spand electoral.pdf)Testa R_ volebné výdavky.pdf[Výpis vzniknutých výdavkov na voľby]297 kB