Domáce správy

"Hosting Terra Madre delegáti z piatich kontinentov pre syr otvára okno na svete". Toto je leitmotiv, keď sme sa rozprávali s tými, ktorí mnoho rokov nevynechali príležitosť a udalosť, aby hostili delegátov 100 siete Terra Madre, ktorí prichádzajú do Bra pre syr.

Starosta Bra Gianni Fogliato udelil prostredníctvom osobitného dekrétu menovanie do funkcie riaditeľov a bývalých obecných radcov v rôznych územných územných oblastiach v rámci inštitucionálnej činnosti.

10 bol predstavený včera, v stredu 2019, v prvej mestskej rade po inštalácii volených vládnych programových línií (uverejnené na tomto odkaze) novej Braidovej správy. Starosta Gianni Fogliato opísal akcie, usmernenia a projekty, ktoré sa majú realizovať počas mandátu, obsiahnuté v dokumente, ktorý definoval ako výsledok stretnutia a zdieľania s mnohými mestskými realitami. „Nie je to stále obraz - špecifikovaný Fogliato -, ale vysoká cesta na nasledujúcich päť rokov, ktorá sa má premietnuť do neustáleho záväzku čeliť výzvam neustále sa vyvíjajúcej komunity. Budeme pracovať dôsledne a transparentne, aby sa túžby stali skutočnosťou a obavy sa získavajú dôverou, “uzavrel Fogliato, zdôrazňujúc hodnotu konfrontácie a spolupráce s mestskou radou, vo všetkých jej častiach, a odhodlanie reprezentovať celý bez výnimky.

Počas zasadnutia v utorok 10 Júl 2019, mestská rada Bra vymenovala stále komisie komisie, ktoré sú zriadené takto:

S ohľadom na spustenie projektu "Školský obchod 2019 / 2020 - Craftsmanship Excellence sa stretáva s mladými ľuďmi", Informagiovani - Služba Aktívna politika zamestnanosti obce Bra organizuje informatívny aperitív na predstavenie iniciatívy mladým ľuďom v tejto oblasti. podprsenka. Stretnutie, na ktoré sú pozvaní mladí ľudia, ktorí v remeselnom sektore vidia vyhliadky na odbornú prípravu a odborný rast, je naplánované na 23 Júl 2019 v 18 na vnútornom nádvorí Palazzo Mathis (námestie Caduti pre slobodu 20) v Bra ,